Z zaufaniem niezmiennie kojarzy nam się uczciwość, wiarygodność i niezawodność. Jednak okazuje się, że w miejscu pracy te cechy to stanowczo za mało żeby zbudować zaufanie pracowników do lidera. Ufamy liderom nie tylko uczciwym, ale i kompetentnym i takim, którzy są pewni siebie.

Kluczowe obszary zaufania

Kompetencje w miarę łatwo jest zdobyć i rozwinąć ale praca nad charakterem i pewnością siebie wymaga z naszej strony większego wysiłku. Nie mniej jednak tylko odpowiedni rozwój tych trzech obszarów: charakteru, kompetencji oraz pewności siebie pozwoli nam zbudować relacje oparte na zaufaniu.

Charakter

Poza takimi cechami jak: uczciwość, wiarygodność oraz niezawodność warto przyjrzeć się bliżej jeszcze dwóm, które wpływają na budowanie zaufania. Są nimi: spójność i intencje.

Spójność – występuje wtedy, kiedy ludzie wiedzą, czego mogą się po Tobie spodziewać, znają Twoje wartości i wiedzą jaka decyzja będzie w Twoim stylu. Cechą przeciwną do spójności jest zmienność. Zmienne zachowanie nie sprzyja zaufaniu. Kiedy raz zachowujesz się tak a raz inaczej ludzie nie wiedzą czego mogą się po Tobie spodziewać, są pogubieni. Ze spójnością wiąże się autentyczność czyli bycie sobą i nie udawanie nikogo. Spójne i autentyczne osoby zachowują się tak samo w pracy jak i w życiu prywatnym. Ludzie ufają tym, którzy są naturalni i autentyczni, a nie tym, którzy udają kogoś innego.

Spójność = rób to, co mówisz + mów to, co myślisz

Intencje – czyli zamiary z jakimi podchodzisz do różnych czynności. W zaufaniu liczą się czyste intencje i brak ukrytych zamiarów. Ważne jest dbanie nie tyle o swój interes, ale przede wszystkim o interesy Twoich ludzi, członków zespołu, którym kierujesz. Troska o dobro innych procentuje podczas budowania relacji. Ludzie muszą być pewni, że o nich dbasz, że Ci na nich zależy.

Kompetencje

Wysokie wyniki i wysokie kwalifikacje są tym, czego oczekujemy od lidera. Doceniamy pracę z menedżerami dobrze przygotowanymi do pełnienia swojej roli. Dotychczasowe osiągnięcia zwracają naszą uwagę. Jednak w przypadku osiągnięć ważniejsza od wyniku jest droga do niego prowadząca oraz sposób w jaki ktoś osiągnął sukces. Chodzi tu bardziej o podążanie swoją drogą, wytyczanie celów i osiąganie ich w sposób uczciwy niż o obranie drogi „po trupach do celu”.

W przypadku menedżerów wysokie kompetencje są pochodną ciągłej nauki i zdobywania doświadczeń życiowych. Wachlarz umiejętności menedżera zauważamy dopiero po bliższym poznaniu i to czy posiada on odpowiednie kompetencje ujawni się, kiedy wejdziemy z nim w interakcje.

Pewność siebie

Ludzie, których podziwiamy to osoby, które wyznaczają sobie cele i je osiągają. Charakteryzują się odwagą w podejmowaniu wyzwań. To osoby, które nie boją się przyznać do popełnionych błędów ponieważ na ich podstawie wyciągają wnioski i idą dalej. To dzięki popełnianiu błędów i wyciąganiu wniosków budujemy pewność siebie. Kiedy ponownie spotka nas podobna sytuacja to na podstawie swojego doświadczenia wiemy jak się zachować i z większą pewnością podejmujemy decyzje.

Niezachwiana pewność siebie wymaga czasu, praktyki i doświadczenia, dlatego osobom niegotowym do roli lidera często brakuje pewności siebie i zaufania w swoje kompetencje. Nie potrafią przyznać się do błędu, co pociąga za sobą wiele nieprzyjemnych i niepotrzebnych zdarzeń. Jeśli jesteś młodym liderem to daj sobie czas na zebranie bagażu doświadczeń, który pomoże Ci zbudować pewność siebie, pamiętaj, że rozwój to droga.

Dojrzałość do roli lidera = wrażliwość interpersonalna + pewność siebie

Jeśli jesteś menedżerem, który bierze odpowiedzialność za własny rozwój to prędzej czy później dotrzesz do etapu, na którym będziesz się zastanawiał co jeszcze możesz zrobić? Nad czym możesz pracować, żeby zwiększyć efektywność pracy swojego zespołu? Wtedy budowanie relacji z pracownikami opartych na zaufaniu może być odpowiedzią, której szukasz.

Praca nad rozwojem charakteru, nad podnoszeniem kompetencji i budowaniem pewności siebie nigdy się nie kończy. Daj sobie pozwolenie na popełnianie błędów, ale nie ustawaj w ciągłym doskonaleniu.

Powodzenia!